Om plastposer og miljø

Vi har et mål om å redusere bruken av plast, og jobber aktivt med å finne alternativer.

Våre kunder spør oss ofte om hvorfor vi ikke for lengst har sluttet med plastposer. Vi er svært opptatt av miljøet, men vi  vil gjøre det ordentlig. Alle dere som spør fortjener et godt svar. Her er våre viktigste grunner til at vi fortsatt bruker plastposer, og hva vi gjør for å redusere bruken:

Hvorfor har vi ikke for lengst byttet ut plastposene?

1

Plastposer er billige å produsere, er godt egnet til å tåle ulike temperaturer, kan brukes flere ganger, og kan resirkuleres.

2

Miljødirektoratet og SFT har slått fast at plastposen utgjør et ubetydelig forsøplingsproblem i Norge, så lenge de ikke havner i naturen, men resirkuleres som plast eller brukes til avfall. Rundt 80 prosent av bæreposene i plast blir brukt til avfall og svært få havner i naturen.

Kan dere ikke bruke papirposer isteden?

Mange kunder påpeker at det hadde vært mer miljøvennlig om vi benyttet oss av papirposer, men det er en myte at dette er mer miljøvennligPlast er bedre enn papir i følge flere livsløpsanalyser. Her kan du lese mer i en artikkel fra Fremtiden i Våre Hender. Vi ønsker å velge alternativer som er bedre for miljøet på ordentlig, ikke bare for syns skyld.

Hva med nedbrytbare materialer?

Det finnes også bionedbrytbare plastposer med vesentlig tilsetning av planteråstoff.  De skaper imidlertid problemer i plastretursystemet fordi de forringer sluttproduktet hvis innslaget av dem blir for stort. Det er derfor ikke ønskelig at disse bionedbrytbare posene blandes med annen plast.

Hva med gjenbrukbare poser?

Vi har gjennomført  tester med gjenbrukbare poser der tanken var at du kunne levere dem tilbake til oss for gjenbruk. Gjenbrukbare poser må tåle mer, og må derfor inneholde mer plast enn vanlig eller bestå av stoff. Begge deler er verre for miljøet å produsere, så de må virkelig gjenbrukes for å kunne brukes. Dessverre var posene i testen ofte skitne og ekle når vi mottok dem i retur. Det viste seg kostbart, krevende og lite miljøvennlig å rense dem for gjenbruk. Vi har derfor inntil videre bestemt oss for å ikke utforske dette videre.

Hva nå?

Vi har et mål om å redusere bruken av plast, og jobber aktivt med å finne ulike alternativer som både er bra for miljøet og som i tillegg fungerer godt både for oss og deg som er kunde. Det er flere ting å ta hensyn til i tillegg til miljø: Hygiene, transport og kostnad. Vi lover at vi alltid vil velge det beste alternativet når disse hensynene sees opp mot hverandre.

Vi er på utkikk etter ny emballasjeteknologi og materialer, og vi vurderer også fortløpende om vi kan slutte med poser helt.
Inntil vi har noe annet på plass - sørg for å resirkulere posene som plast eller bruk dem til avfall!


Vi ønsker dine innspill!

Vi vil gjerne høre fra deg om du har ideer til løsninger vi bør vurdere!