Om plastposer og miljø

Vi har et mål om å redusere bruken av plast, og jobber aktivt med å finne alternativer.

Kundene våre spør oss ofte om hvorfor vi ikke for lengst har sluttet med plastposer. Vi er svært opptatt av miljøet, men vil gjøre det ordentlig. Alle dere som spør fortjener et godt svar. Her er våre viktigste grunner til at vi fortsatt bruker plastposer, og hva vi gjør for å redusere bruken.

Nå tester vi levering i pappesker på morgenrutene våre i ukedagene.

Hvorfor har vi ikke byttet ut plastposene?

Plastposer er billige å produsere, er godt egnet til å tåle ulike temperaturer, kan brukes flere ganger, og kan resirkuleres.

Miljødirektoratet og SFT har slått fast at plastposen utgjør et ubetydelig forsøplingsproblem i Norge, så lenge de ikke havner i naturen, men resirkuleres som plast eller brukes til avfall. Rundt 80 prosent av bæreposene i plast blir brukt til avfall og svært få havner i naturen. Vi vil likevel fortsette med å lete etter andre løsninger enn plastposer og tester nå levering i pappesker på alle våre morgenruter. 

Kan dere ikke bruke papirposer isteden?

Mange kunder påpeker at det hadde vært mer miljøvennlig om vi benyttet oss av papirposer. Flere livsløpsanalyser fastslår imidlertid at plast er et bedre alternativ. Vi ønsker løsninger som er bedre for miljøet på ordentlig, ikke bare for syns skyld. 

Gjennom nøye testing opparbeider vi oss en helhetlig innsikt om miljøeffekten, fra produksjon til du får varene levert hjem.

Hva med nedbrytbare materialer?

Det finnes bionedbrytbare plastposer med et vesentlig tilsetning av planteråstoff. De skaper imidlertid problemer i plastretursystemet fordi de forringer sluttproduktet hvis mengden av dem blir for stor. Det er derfor ikke ønskelig at denne typen poser blandes med annen plast. 

Hva med gjenbrukbare poser?

Vi har gjennomført tester med gjenbrukbare poser der tanken var at du kunne levere dem tilbake til oss for gjenbruk. Gjenbrukbare poser skal tåle mer, og må derfor inneholde mer plast enn vanlig eller være laget av stoff. Begge deler er verre for miljøet å produsere, så de må virkelig gjenbrukes for å oppnå en positiv effekt. 

Dessverre var posene i testen ofte skitne når vi fikk dem i retur. Det viste seg kostbart, krevende og lite miljøvennlig å rense dem for gjenbruk. Derfor har vi, inntil videre, bestemt oss for å ikke utforske dette videre. 

Hva nå?

Vi har et mål om å redusere bruken av plast, og jobber aktivt med å finne ulike alternativer som er bra for miljøet og som fungerer godt både for oss og deg som kunde. I tillegg til miljøet er vi nødt til å ta hensyn til andre faktorer som hygiene, transport og kostnad. Vi lover at vi alltid vil velge det beste alternativet når disse hensynene sees opp mot hverandre. 


Inntil vi har noe annet på plass - sørg for å resirkulere posene som plast eller bruk dem til avfall!