Handle for andre

Ønsker du å hjelpe noen med å handle inn matvarer? Det finnes flere løsninger som kan være aktuelle.

1

Jeg er en privatperson som ønsker å hjelpe én annen privatperson:
Mange kommuner tilbyr handlehjelp hvis man ikke kan handle selv. Dette er noe man isåfall søker kommunen om. Vi anbefaler å enten ta kontakt med omsorgstjenesten i kommunen din og høre hvilke muligheter som finnes, eller å registrere en vanlig privatkonto hos oss.

2

Jeg er en profesjonell verge som ønsker å hjelpe noen med å handle:
Er den du ønsker å handle for tilknyttet programmet « handlehjelp for assisterte brukere» hos oss? Isåfall kan du få innloggingsdetaljer til kontoen ved å ta kontakt med den ordningen brukeren er en del av. Vi kan dessverre ikke hjelpe til med å gi tilgang til «assisterte» brukerkontoer, eller opprette slike.

Dersom du ikke er tilknyttet denne ordningen (og vi tilbyr dette for vedkommende) bør du vurdere å hjelpe den du handler for med å søke om et slikt vedtak. Løsningen brukes av Bærum kommune, flere bydeler i Oslo m.m. Hvis ikke dette er mulig, er det beste å hjelpe vedkommende med å opprette en vanlig privat- eller bedriftsbruker hos oss, som du kan hjelpe til med å administrere.

3

Jeg jobber i hjemmesykepleien eller i omsorgssektoren og skal bestille på vegne av mange:
Kolonial.no har et tilbud for assistenter og brukere i offentlig og privat omsorg. Denne løsningen brukes av Bærum kommune, flere bydeler i Oslo m.m. For å ta i bruk løsningen, må du få en bestiller-konto. Dette får du av ledelsen din. Dersom din arbeidsgiver ikke har avtale med oss, oppfordrer vi til å ta kontakt.
Les mer om ordningen her

4

Jeg jobber i kommuneadministrasjon eller ledelsen i en privat omsorgstjeneste:
Kolonial.no har et tilbud for assistenter og brukere i offentlig og privat omsorg. Denne løsningen brukes av Bærum kommune, flere bydeler i Oslo m.m. Vi må ha en avtale med organisasjonen din før du kan begynne å tilby tjenesten. Les mer om ordningen her