Tilbaketrekking av produkter

Jeg er leverandør og må tilbakekalle et produkt! Hvordan?

Gå til denne siden og følg instruksjonene for tilbaketrekking.