Hvorfor er det så mange poser?

Grunnen til at du kan oppleve å flere poser eller mer emballasje enn du normalt selv ville brukt er fordi tørr-, kjøle- og frysevarer pakkes på 3 ulike soner på grunn av temperaturen som kreves for å oppbevare varene. Vi har flere planer for hvordan vi kan redusere antallet, som vi jobber parallelt med.

For å redusere bruken av plast og emballasje begynte vi 1. desember 2019 å pakke varene i pappesker isteden for plastposer.