Jeg er bestiller, men jeg får ikke logget inn som brukeren jeg skal bestille for

Jeg er bestiller men får ikke logget inn som brukeren jeg skal handle for?

Sørg for at du har tilstrekkelige rettigheter satt opp på kontoen din. Du skal være satt opp som «bestiller». Har du spørsmål om rettighetene dine, ta kontakt med en superbruker på din avdeling eller ditt.