Informasjon for leverandører

Jeg er en leverandør eller produsent, hvordan kommer jeg i kontakt med dere?

Ta kontakt med innkjøpsavdelingen vår på leverandor@kolonial.no.

Jeg må tilbakekalle et produkt! Hvordan?

Gå til denne siden og følg instruksjonene for tilbaketrekking.

Det er feil i produktinformasjonen på nettsiden

Informasjonen om produktene våre hentes automatisk fra bransjedatabasen TradeSolution som er leverandørenes og dagligvarebransjens egen informasjon. Informasjonen i databasen (slik som ingredienser og allergiinformasjon, varedeklarasjon, størrelse, opprinnelsesland, merking m.m.) synkroniseres automatisk hver natt. Eventuelle feil i denne informasjonen må eventuelt leverandørene selv rette opp. Det vil vi gjerne oppfordre til - da blir butikken bedre for alle!
For endringer på produktbilde, beskrivelsestekst, kampanjer og annen typer presentasjon på nettsiden vil vi henvise til innkjøpsavdelingen som du når på  leverandor@kolonial.no.