Hva betyr «Spar miljø»?

Når det står «Spar miljø» på et leveringsalternativ betyr det at noen andre i samme postnummer som deg har handlet til samme tidspunkt.
Vi ønsker å oppfordre til at fler bestiller i samme område samtidig. Det er best for miljøet med mange bestillinger i nærheten av hverandre fordi  bilene kan kjøre i effektive ruter. Det betyr færre biler på veiene totalt sett og mindre kjøring fram og tilbake.

Tidligere het dette «Naborabatt»
Tidligere var det kun mulig å få den billigste hjemleveringsprisen ved å velge samme tid som en nabo, og du kunne spare ti kroner (39,- istedenfor 49,-) på å velge dette alternativet. I nyere tid har vi satt ned prisen for ALLE, og har derfor fjernet naborabatten. Vi endret navnet til «Spar miljø». Det er fortsatt et grønt valg, men man får ingen ytterligere rabatt for å velge dette. Bare god samvittighet.