Jeg ønsker å handle selv eller å hjelpe en «assistert bruker» med å handle. Hvordan?

Dersom du ønsker å gjøre innkjøpene selv eller få hjelp av andre, for eksempel familie eller venner, kan du få innloggingsdetaljer til din konto ved å ta kontakt med den ordningen den assisterte brukeren er en del av. Dette gjelder også for deg som skal hjelpe, hvis du er pårørende, nær familie e.l.

Vi kan dessverre ikke hjelpe til med å gi tilgang til «assisterte» brukerkontoer.