Hvorfor kreditt og logistikkgebyret?

Bedrifter betaler i utgangspunktet en litt høyere sum for varene enn privatpersoner. Det er noen grunner til dette:

1

Å levere tidlig på morgenen er litt dyrere for oss enn å levere ut varene på ettermiddagen, for eksempel fordi varene må pakkes på kvelden og natten før.

2

Når vi tilbyr betaling med faktura tar vi kredittrisiko ettersom vi ikke får betalt for varene idet vi selger dem.

Dette er to av flere forhold som gjør at vi ønsker litt mer betalt fra bedriftskundene våre. Men det er viktig å huske at vi uansett er suverent billigst av bedriftsløsningene - opptil 25% billigere enn lignende aktører - selv når påslaget er medregnet.