Bestillingsfrist for bedriftskunder

Når må man bestille for å få varer dagen etter?

Siden bedriftskunder får levert varer tidlig om morgenen og gjerne har større bestillinger enn privatkunder, må bestillinger være lagt inn og bekreftet  innen kl. 20.00 virkedagen før dere ønsker varene utlevert.

Vi jobber kontinuerlig med å tilby kortere og kortere tidsvinduer for bestilling.
Takk for at du er tålmodig mens vi utvider tilbudet!