Jeg bruker et kredittkort som gir rabatt i matbutikker. Er Oda å regne som en «matbutikk» i dette tilfellet?

Odas MCC (Merchant Category Code)-kode er 5411 Dagligvarer/Supermarked, så ja, det er vi. For å være helt sikker kan du sjekke vilkårene i kortavtalen din.