Samarbeidet med Shell, Shell 7-Eleven og Circle K

Partnerskapet med Shell, Shell 7-Eleven og Statoil Fuel & Retail gir oss muligheten til å effektivt bygge ut hentepunktsnettverket vårt. På flere av stasjonene tilbyr vi selvbetjent henting i forbindelse med stasjonens uteområde, og på andre er det deres egne ansatte som står for utleveringen inne på stasjonen.