Hvordan håndteres kjølevarer og frysevarer?

Varene pakkes separat i ulike temperatursoner (tørr, frys og kjøl) på vårt lager, og blir fraktet separat under de samme forholdene i en ubrutt kjede helt fram til hentepunktet. Der oppbevares de selvfølgelig også tørt, fryst og kjølt helt til du henter dem. Dersom du velger hjemkjøring, blir de selvfølgelig også fraktet videre under samme forhold helt fram.