Hvordan håndteres kjølevarer og frysevarer?

Varene pakkes separat i ulike temperatursoner (tørr, frys og kjøl) på lageret vårt, og blir fraktet separat under de samme forholdene i en ubrutt temperaturkjede helt fram til deg.