Hvordan håndteres kjølevarer og frysevarer?

Varene pakkes separat i ulike temperatursoner (tørr, frys og kjøl) på vårt lager, og blir fraktet separat under de samme forholdene i en ubrutt temperaturkjede helt fram til varene kommer til deg.